Munkholmen.. Realfagsseksjonen på KVT CanSat Arduino

ToF-1 - kurset Teknologi- og Forskningslære (5-timers-kurset) blir gitt også neste år på KVT. Kurset vil da fokusere på CanSat-prosjektet med fokus på romfartsteknologi.

Sentralt i kurset vil bruk av 3D-printing i design-arbeidet og arbeid med Atmels mikrokontrollere i Arduino-konseptet. I år var Atmel partnerskapsbedrift med KVT der Atmel besøkte KVT og gav undervisning til elevene og elevene besøkte bedriften. Vi håper at dette samarbeidet også kan skje neste skoleår.

Fagplanen for kurset er firedelt:

  1. Design og produktutvikling
  2. Den unge ingeniøren
  3. Den unge forskeren
  4. Teknologi, naturvitenskap og samfunn

Innenfor disse rammene vil man designe og utvikle produkter relatert til romforskningsvirksomhet. i CanSat-programmet bygges satellitter i Colabokser (i 3D-printede utgaver) som blir skutt opp med raketter eller sluppet fra ballonger eller droner. De faller ned i fallskjerm til bakken og sender måledata tilbake på ferden ned. I kurset blir det gitt innføring i bruk av GPS og elektroniske komponenter som inneholder kompass, akselerometer og gyrometer. GPS-data blir brukt for å plotte banen til satellitten i Google Earth og Google Map. For å oppnå mer nøyaktig posisjoner benyttes en DGPS-beacon med fast posisjonsreferanse.  Kurset fokuserer på hvordan matematikk og andre realfag kan anvendes i forbindelse med dette. 

For å teste ut elektronikken, sensorer og programrutiner, bygges først et kjøretøy som beveger seg  på bakken. Dette gir erfaringer som senere overføres til selve satellittene som tar seg fram i rommet.

Satellittene vil i tillegg utstyres med ulike typer sensorer for måling av ulike klimavariable. Dette kan være gjenstand for forskningsrapporter om miljø og klima. Måleresultatene vurderes statistisk der man ser hvilke vitenskaplige slutninger man kan trekke.

Det er muligheter for at KVT kan bli valgt ut til å delta i nasjonal konkurranse i CanSat-prosjektet på NAROM på Andøya.